Strona główna
Wiadomości
  ogólne
Monety polskie
Monety
  kolekcjonerskie
Monety z Polską
  związane
Stany
  zachowania
Biblioteczka
Artykuły
Forum
Ogłoszenia
Linki
Autor
Sponsoring
Współpraca
Kontakt
 

          <-Wstecz do spisu działu

System pozycjonowania w dostępnych na stronie katalogach:

Nazwa działu: Okres historyczny: Określenie nominału*:
     
o - monety obiegowe
k - monety kolekcjonerskie
z - monet z Polską związane
ksw - Księstwo Warszawskie
ksp - Wielkie Księstwo Poznańskie
pl - Królestwo Polskie podczas Powstania Listopadowego
rk - Rzeczpospolita Krakowska
getto - Łódzkie Getto 1942-1945
gg- Generalna Gubernia
wmg - Wolne Miasto Gdańsk
kp - Królestwo Polskie
2rp - II Rzeczpospolita
dod - monety III RP wprowadzone do obiegu do denominacji
pod - monety III RP wprowadzone po denominacji


x gr - groszy
x zl - złotych
x fen - fenigów
x pf - pfenigów
x mk - marek
x gld - guldenów
x duk - dukatów
x tal - talarów

     
     
     

* x to liczba całkowita należąca do przdziału wartości np. dla groszy może to być: 1, 2, 5, 10, 20 i 50.


 

Skróty:

Symbole:

Ag - srebro b.n. - bez napisu
Al - aluminium b. z. - bez znaku mennicy
Al+Mg - aluminium z magnezem c. a. - cena amatorska
Au - złoto O - średnica (podawana w mm)
B - brąz g - gram
Cu - miedź st. - stempel
Fe - żelazo L - stempel lustrzany
GN - Golden Nordic zw. - stempel zwykły
M - mosiądz ? - brak danych
Mg - magnez wkl. wklęsły
Mos/Mn - mosiądz manganowy wyp. - wypukły
MN - miedzionikiel  
Ni - nikiel  
Ns - alpanka  
Pb - ołów  
Pt - platyna  
S - stal  
Sn - cyna  
T - tombak  
Zn - cynk  
ŻN - żelazonikiel  

Terminy:

Awers - przednia strona monety lub banknotu, zawierająca informacje o emitecie, zwana też stroną główną.
Data emisji - rok wydania danej monety lub banknotu.
Emblemat - symbol kraju, z którego pochodzi moneta lub banknot np. godło państwowe, herb, portret głowy państwa, pejzaż.
Emitet (wydawca) - władza zwierzchnia państwa bądź bank emisyjny, który wydał daną monetę czy banknot np. Narodowy Bank Polski.
Falsyfikat - podrobiony banknot lub moneta, imitacja.
Matryca - metalowa forma z odwzorowanym obrazem banknotu, używana do produkcji pieniędzy.
Mennica - wytwórnia monet (nie banknotów - powstają one w specjalnie chronionych drukarniach).
Legenda - słowa umieszczone na monecie.
Numizmatyka - nauka pomocnicza historii badająca monety i pozamonetarne środki płatnicze w różnych aspektach: politycznym, kulturowym, gospodarczym, artystycznym itd.
Numizmatyk - specjalista w dziedzinie numizmatyki; kolekcjoner monet i/lub banknotów (termin ten jest bardzo często nadużywany do określenia zwykłego zbieracza monet).
Odwrotka - jest to moneta mająca oś symetrii awersu "okręconą" w stosunku do osi symetrii rewersu o dokładnie 180 stopni, czyli obie strony są przedstawione względem siebie odwrotnie... Doskonałym przykładem tego typu monet są monety USA.
Rewers - odwrotna do awersu strona monety lub banknotu.
Środki zabezpieczenia - elementy dodawane do banknotów np. znaki wodne, paski metalu, hologramy, które utrudniają ich fałszowanie.
Stempel menniczy - wykonane negatywowo przedstawienie awersu lub rewersu monety w tłoku menniczym, służące do bicia monet.
Znak menniczy - umieszczany na monetach symbol mincerza bądź mennicy w której zostały wybite monety.
Znak wodny - jeden ze środków zabezpieczenia banknotów, zazwyczaj obrazek widoczny pod światło.


 
Znajdują się tutaj zagadnienia, z których wyjaśnieniem niestety nie każdy sobie radzi prawidłowo... Jeśli masz jakieś pytania, propozycje lub uwagi napisz.