Strona główna
Wiadomości
  ogólne
Monety polskie
Monety
  kolekcjonerskie
Monety z Polską
  związane
Stany
  zachowania
Biblioteczka
Artykuły
Forum
Ogłoszenia
Linki
Autor
Sponsoring
Współpraca
Kontakt
 

          <-Wstecz do spisu działu

 Klasyfikacja monet

Warto na wstępie postawić sobie parę pytań, aby dokładnie zrozumieć powstały problem. I tak, czy dzisiejsze lustrzanki to próby? Jaka jest różnica miedzy monetami kolekcjonerskimi, które nigdy do obiegu nie trafią, a próbami? Czy w ogóle ktoś kiedyś określił jasne granice? Przecież jak się przegląda różne katalogi i opisy to każdy pisze coś innego..! 
Jeśli potrafisz w sposób jednoznaczny odpowiedzieć sobie na powyższe pytania to naprawdę nalezą Ci się wyrazy uznania. Tak naprawdę to ustalono w tej sprawie dość dawno pewne granice które już dla emisji monet PRL stają się nieaktualne. W związku z tym chciałbym zaproponować wprowadzenie nowego podziału (przedstawiam go w poniższej ramce):

1. Moneta obiegowa - to moneta wybijana w masowych ilościach (przekraczających wartość minimalną 1 mln sztuk) przeznaczona jako środek płatniczy powszechnego obiegu. 

2. Moneta okolicznościowa - moneta o nakładzie zbliżonym do obiegowego, lub nieco mniejszym, lecz wybijana tylko 1 raz, bez powtórnej emisji w kolejnych latach.

3. Moneta kolekcjonerska - moneta wybijana w znacznie mniejszych ilościach niż monety obiegowe (do 1 mln) przeznaczona na rynek kolekcjonerski. Zalicza się tu również monety bite masowo z napisem PRÓBA oraz lustrzanki. Ceny tych monet od początku przewyższają ich nominał co automatycznie powoduje, iż taka moneta nigdy nie trafia do obiegu.

4. Moneta próbna - moneta wybijana w bardzo małych ilościach (do kilku tysięcy szt.) posiadająca najczęściej oznaczenie "PRÓBA", często bita z innego materiału niż późniejsza moneta masowej produkcji.

 

Oczywiście jest to tylko pewna propozycja ujednolicenia kryteriów klasyfikacji monet. Odnosi się ona tylko do monet XIX w. i nowszych - monet koronnych ten problem nie dotyczy, dla nich można nadal stosować dotychczasowe kryteria. Klasyfikacja ta na celu głównie wywołanie dyskusji na ten temat i próby go rozwiązania. W związku z tym bardzo bym prosił o Wasze opinie - można je zgłaszać na forum.

 


Na tej stronie, dla przypomnienia, chciałbym także, jeszcze raz, podać ogólną klasyfikację numizmatyczną, którą stosuje się dla oznaczenia stron monety (AWERS lub REWERS). Wielu osobom  sprawia to sporą trudność, a przeglądając niektóre aukcje internetowe można dojść do wniosku, iż zależy to tylko i wyłączenie od woli wystawiającego.

 

Dla oznaczenia AWERSU (pierwszej strony monety) stosuje się skalę malejącą:

1. PORTRET 
2. MONOGRAM 
3. ORZEŁ (dla monet polskich) 
4. NOMINAŁ 
5. NAPIS. 

 


Wyjaśnienie: Jeśli mamy do czynienia z monetą, na której z jednej strony znajduje się PORTRET z drugiej zaś np. ORZEŁ lub NOMINAŁ, to AWERSEM jest zawsze strona z portretem. 
Jeśli zaś w miejsce PORTRETU zamieszczono MONOGRAM panującego, to onże właśnie „przejmuje” niejako jego funkcję. Stąd też w przypadku monety opatrzonej z jednej strony monogramem panującego, z drugiej zaś np. godłem państwowym, stronę z monogramem przyjmujemy za AWERS. 

 
Klasyfikacja jest rzeczą dość sporną, w związku z tym wśród środowiska kolekcjonerskiego dochodzi do pewnej niezgodności terminologicznej. Wychodząc na przeciw tej sytuacji postarałem się obok przedstawić przyjęte przeze mnie kryteria klasyfikacji numizmatu do odpowiednich grup etc. Czekam na wszelkie komentarze.
-->