Strona główna
Wiadomości
  ogólne
Monety polskie
Monety
  kolekcjonerskie
Monety z Polską
  związane
Stany
  zachowania
Biblioteczka
Artykuły
Forum
Ogłoszenia
Linki
Autor
Sponsoring
Współpraca
Kontakt
 
          <-Wstecz do spisu działu

Królestwo Polskie 1916 – 1918

Królestwo Polskie (Królestwo Kongresowe, Kongresówka) tak naprawdę utworzone zostało w 1815 roku decyzją kongresu wiedeńskiego z ziem Księstwa Warszawskiego, (bez Poznańskiego, Bydgoskiego i Krakowa wraz z okręgiem który tworzył Rzeczpospolitą Krakowską). Historia dziejów Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim jest dość długa, jednak nie dotyczy bezpośrednio Królestwa z lat 1917-1918 i dlatego nie będę jej tu omawiał. Przez lata KP stanowiło ośrodek polskiego ruchu wyzwoleńczego, to tu jeszcze przed wybuchem I wojny światowej z wielką uwagą śledzono politykę zagraniczną państw zaborczych. Po przystąpieniu Rosji do Ententy zostały zerwane dobre stosunki niemiecko-rosyjskie, a gdy w 1908 r. Austro-Węgry zajęły wbrew interesom politycznym Rosji, Bośnię i Hercegowinę, po raz pierwszy od ponad stu lat powstały korzystne dla Polski uwarunkowania w polityce zagranicznej.
Stuletnie dzieje Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim zakończyło ostatecznie zajęcie go w 1915 roku przez wojska niemieckie i austriackie. Akt z 5 listopada 1916 proklamujący powstanie germańskiego Królestwa Polskiego spowodował iż kwestia niepodległości dla Polski stała się problemem międzynarodowym. Ten sam akt także m. in. wymusił na generale- -gubernatorstwa warszawskiego (gen. Kriesa) wydanie rozporządzenia (z dnia 9.12.1916 r.) dotyczącego likwidacji wszystkich walut zaborców. Zajęła się tym Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa (PKKP), która zyskała prawo do emisji pieniężnych według nowej jednostki - marki polskiej dzielącej się na 100 fenigów. W roku 1917 wpuszczono do obiegu pierwsze monety o wartościach: 5, 10, 20 fenigów a rok później wyemitowano monety o tych samych nominałach oraz małą jednofenigówę.
Na wszystkich monetach KP, na awersie, po obu stronach ogona orła znajdziemy literę "F" będąca oznaczeniem mennicy wirtemberskiej w Stuttgardzie, ponieważ to tam wbito w żelazie niżej przedstawione monety....

  

Poz. Nominał Rok Ilość [ mln ] Materiał wielkość; masa Cena w st.    III   II  I Dodatkowe informacje Fotografia
z.kp.1fen.1 1 Fenig

1917

?

Fe O 15,0 ; 1,97g

- c.a.(1500)    
z.kp.1fen.2

1918

51,5 6  20  40    
z.kp.5fen.1  5 Fenigów

1917

18,7

Fe O 18,0 ; 2,53g

6  18  45    
z.kp.5fen.2

1918

22,7 6  15  40    
z.kp.10fen.1 10 Fenigów

1917

33,0

Fe O 21,0 ; 3,56g

6  15    40    
z.kp.10fen.2

1917

30 60  130 Napis dotyka obrzeża  
z.kp.10fen.3

1918

15,0 25 45  100    
z.kp.20fen.1 20 Fenigów

1917

1,9 Fe O 23,0 ; 3,9g 10  18  45    
z.kp.20fen.2

1918

19,3 8    15  40    

 

Skany zamieszczone w powyższym katalogu przesłał kol. Zenon Wędzicki.