Skup i wycena monet:
 
Strona główna
Wiadomości
  ogólne
Monety polskie
Monety
  kolekcjonerskie
Monety z Polską
  związane
Stany
  zachowania
Biblioteczka
Artykuły
Forum
Ogłoszenia
Linki
Autor
Sponsoring
Współpraca
Kontakt
 
          <-Wstecz do spisu działu

Generalne Gubernatorstwo 1939 – 1945

Generalne Gubernatorstwo (GG) - Generalna Gubernia, niem. Generalgovernemement – zostało utworzone przez niemieckie władze okupacyjne 26.10.1939 roku na części ziem II Rzeczpospolitej nie włączonych do Rzeszy. W jego obrębie zaznały się województwa: kieleckie, krakowskie, lubelskie, część łódzkiego i warszawskiego; w sierpniu 1941 dołączono do Generalnego Gubernatorstwa woj. lwowskie, satanisławskie, tarnopoleskie i wołyńskie. Generalnym Gubernatorem był Hans Frank, który zamieszkiwał wraz z pozostałymi władzami w Krakowie. GG dzieliło się na 5 dystryktów: krakowski, warszawski, radomski, lubelski i utworzony wraz z przyłączeniem ziem w 1941 r. galicyjski. Jak wiemy tereny Polski znajdujące się w obrębie GG Niemcy używali jako: swój magazyn surowcowy, miejsce produkcji broni, łatwego zarobku i miejsce niekontrolowanej zagłady ludności. Jeszcze w 1939 r. zamknięto wszystkie placówki oświatowe, teatry, muzea, biblioteki i zaczęto germanizować ludność. Dokonywano masowych aresztowań, stosowano represje (głównie wobec duchowieństwa i inteligencji – stanowiących „ostoję polskości”). Dobra Kultury, w tym także wiele zbiorów numizmatycznych, zginęły w tym okresie bezpowrotnie – wywiezione w głąb Rzeszy lub zniszczone.
Niemcy przewidywali iż zagarnięte przez nich tereny już na zawsze (lub chociaż przez wiele lat) będą się znajdowały w ich rękach – zresztą jak każdy okupant. Co spowodowało że interesowali się także sprawami gospodarki pieniężnej przejętych terenów. W 1939 roku po zajęciu Warszawy wybili wiec w wielomilionowych nakładach, często sięgających 40 mln egzemplarzy, monety w cynku i żelazie ze znalezionych w mennicy stempli.
Moneta była wtedy naprawdę potrzebna, bo ludność wraz z dniem 1 września poukrywała w domach cenne przedmioty (w tym także monety ze srebra), co było powodem „wypłynięcia” z rynki dużej ilości gotówki.

 

 

Poz.

Nominał

Rok

Ilość [ mln ]

Materiał wielkość; masa

Cena w st.
  
III    II   I

Dodatkowe informacje

Fotografia

z.gg.1gr.1

1 Grosz

1939

33,9

Zn O 14,7 ; 1,17g

2   10  30

 

z.gg.5gr.1

5 Groszy

1939

15,3

Zn O 16,0 ; 1,72g

8   15  40

 

 

z.gg.5gr.2

1939

?

c.a.

bez otworu

 

z.gg.10gr.1

10 Groszy

1923

42,2

Zn O 17,6 ; 2,0g

2  6  40

 

z.gg.20gr.1

20 Groszy

1923

40,0

 

Zn O20,0 ; 2,97g

 

2   6  40

 

 

z.gg.50gr.1

50 Groszy

1938

łącznie ok. 32,0

Fe O 23,0 ; 3,4g

18 30  70

nie niklowana

z.gg.50gr.2

15  35  60

niklowana

 

Skany zamieszczone w powyższym katalogu przesłał kol. Zenon Wędzicki.