Skup i wycena monet:
 
Strona główna
Wiadomości
  ogólne
Monety polskie
Monety
  kolekcjonerskie
Monety z Polską
  związane
Stany
  zachowania
Biblioteczka
Artykuły
Forum
Ogłoszenia
Linki
Autor
Sponsoring
Współpraca
Kontakt
 
          <-Wstecz do Monety kolekcjonerskie

Monety okolicznościowe 2 zł

 

Monety te są bite od 1995 r., ciągle. Określa je się mianem monet okolicznościowych (a więc kolekcjonerskich), jednak ze względu na ilość emisji, czasem przekraczającą 1 mln sztuk, bardzo łatwo jest je spotkać w sklepach i firmach – głównie państwowych. Monety te w momencie emisji mają wartość nominalną dlatego też są używane często przy rozliczeniach gotówkowych, co w jakiś sposób wyjaśnia ciekawe dla numizmatyka zjawisko, występowania monet kolekcjonerskich w obiegu. Ostatnio udało mi się jednak zauważyć że monety z obiegu są niestety w gorszym stanie zachowania - o 2 do 3 stany „w dół” od monetek zakupionych w sklepach numizmatycznych. Faktem, o którym także należy także wspomnieć przy omawianiu tych monet jest to, iż rocznik 1995 różni się całkowicie od pozostałych. Dwuzłotówki wybite z tą datą są wykonane z miedzioniklu i mają średnicę równą 29,5 mm; natomiast pozostałe monety wykonane są z Golden Nordic (stop opracowany specjalnie do wyrobu monet) i mają średnicę 27,0 mm. Wśród wszystkich tych monet wyróżnia się także moneta „2000 lat” wykonana jako bimetal – środek z miedzioniklu, zewnętrzny pierścień z Golden Nordic (skan w podkatalogu z roku 2000) oraz „10 lat WOŚP” z okrągłym otworem (skan w podkatalogu z roku 2003).

Dodatkowo jednak przy dokładnej analizie zauważymy, że wśród tych wszystkich dwuzłotówek brak błędów menniczych, a jedyny błąd o jakim wspominają katalogi to i tak szybko wycofana z obiegu, dwuzłotówka z Adamem Mickiewiczem z 1998 r. Jednakże to nie prawda, ponieważ od monety „Wilki” z 1999r. do tegorocznych emisji włącznie istnieje dość duża ilość odmian tych monet wyróżniona ze względu na rant. Z tego przedziału możemy przede wszystkim wyróżnić monety od „Wilków” do „Buntu robotniczego” na których rancie widnieje napis Narodowy Bank Polski raz umieszczony w wersji poprawnej, a raz , w drugiej odmianie, odwrócony o 180 stopni względem tej samej strony monety. Jak się dowiedziałem w Mennicy Państwowej fakt ten wynika z tego, iż na krążku menniczym najpierw wtłaczany jest napis na rancie a dopiero później zostaje „przyszła moneta” umieszczona w prasie monetarnej i wytłoczona. Monet tych bije się 750 szt. na minutę a więc 13 sztuk na sekundę co oznacza, że nie ma możliwości skontrolowania „pustego” krążka względem jego awersu lub rewersu. W ten sposób na uprzednim krążku z wytłoczonym już napisem na rancie mogą powstać dwie odmiany: pierwsza to ta która posiada prawidłową orientację, a druga z odwróconym napisem emitenta o 180 stopni. Także jak widać prawdopodobieństwo wystąpienia którejś z odmian wynosi 50%, jednak osobiście zauważyłem, że istnieje więcej monet wybitych z prawidłową orientacją. Na kolejnych monetach natomiast wyróżniamy (tak jak i na monetach z opisywanego przedziału) różnice na rancie polegające na okręceniu się krążka w którąś stronę, a ponieważ odmian tych jest zbyt wiele żeby je zbierać to należy przyjąć je za usterkę menniczą.

Poza tym wyróżniamy cztery różne awersy dwuzłotówek (chociaż na skanach wyglądają jakby były wykonane z różnych stopów to w rzeczywistości są identyczne):

a)

Według projektu: Ewy Tyc-Karpińskiej. Opis: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji (np. 20-00), pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w. Występowanie: Występuje we wszystkich monetach z cyklów: Polscy podróżnicy i badacze, Poczet królów i książąt polskich, Zabytki kultury mineralnej w Polsce, Droga Polski do Europy oraz wszystkich monetach "rocznicowych".

b)

Według projektu: Ewy Tyc-Karpińskiej. Opis: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji (np. 20-00), poniżej napis: ZŁ 2 ZŁ. Po bokach łap orła wizerunki flagi państwowej. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w. Występowanie: Występuje we wszystkich monetach z cyklu „Zwierzęta świata”.

c)

Według projektu: Ewy Tyc-Karpińskiej. Opis: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, ujęty w kole z lilijkami. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: (np. 20-00). W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA ZŁ 2 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w. Występowanie: Występuje we wszystkich monetach z cyklu „Zabytki kultury materialnej w Polsce” lub „Zamki i pałace w Polsce” (inna nazwa tej samej kategorii).

d)

Według projektu: Ewy Tyc-Karpińskiej. Opis: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z lewej strony paleta i dwa pędzle. U dołu napis: 2 ZŁ, u góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2002. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w. Występowanie: Występuje na razie tylko na monecie Jan Matejko z 2002r. jednak przypuszczam iż będzie to awers dla wszystkich monet z serii "Polscy malarze XIX/XX w."

 

W podkatalogach, ułożonych rocznikowo, wstawiłem skany tylko do tych pozycji, które w jakiś sposób się wyróżniają – uważam, że przy tak popularnych monetach nie ma potrzeby pokazywania i tak wszystkim znanych wizerunków, które by dodatkowo opóźniały wczytywanie strony. 

 


 
 - 1995
 - 1996
 - 1997
 - 1998
 - 1999
 - 2000
 - 2001
 - 2002
 - 2003