Skup i wycena monet:
 
Strona główna
Wiadomości
  ogólne
Monety polskie
Monety
  kolekcjonerskie
Monety z Polską
  związane
Stany
  zachowania
Biblioteczka
Artykuły
Forum
Ogłoszenia
Linki
Autor
Sponsoring
Współpraca
Kontakt
 
          Biblioteczka Strona 1 [2] [3] [4]

Katalogi monet polskich będące w ciągłej sprzedaży:

Autor publikacji: Tytuł: Opis: Aktualna cena:
Klimek Ceny monet polskich 1506 - 1795 Bardzo ciekawa i bogato ilustrowana publikacja. 140 zł
Kopicki Ilustrowany skorowidz monet polskich i z Polską związanych. 4 tomy 220 zł
Suchanek/Krupiewski Katalog popularnu monet polskich 2003 Katalog wszystkich monet polskich, gdańskich, getta łudzkiego itp. wybitych po 1915 12 zł
Gumowski Handbuch der Polnischen Numismatik Katalog monet polskich od Mieszka I – reprint wydania gracowskiego. 150 zł
Dutkowski/Suchanek CORPVS NVMMORVM GEDANENSIS Bogato ilustrowany katalog, obejmuje blisko 2000 wycenionych monet i ich odmian, medali i żetonów gdańskich. 75 zł
Bartkowiak/Jarmużek Ceny monet i banknotów polskich na aukcjach krajowych 1990-1992   10 zł
Fischer Katalog monet polskich 2003 Katalog monet polskich XIX w. oraz monet bitych po 1915r. do roku 2001 (włącznie) . 14 zł
Parchiomowicz Monety polskie od roku 1916   20 zł
SNP Przegląd Numizmatyczny Kwartalnik zawierający wiele ciekawych i bieżących informacji ze świata numizmatyki. 9 zł (nowe numery)
PTN Biuletyn Numizmatyczny Kwartalnik zawierający wiele ciekawych i bieżących informacji ze świata numizmatyki. 64 zł (za rocznik)

Poniższy wykaz jest też dostępny w formie pliku Zip biblioteczka.zip (ponieważ ułatwia to pracę i szukanie interesujących nas pozycji literatury - wielkość 14,4 KB)

Katalogi oraz inne publikacje naukowe dotyczące monet polskich jak i z nią związanych:

Nr Autor: Tytuł: Wydawca i/lub miejsce wydania:
1  Babiński L Upadek waluty w Polsce w połowie XVII w. na tle ówczesnego przesilenia finansowego. "Siła" 1919, Warszawa 1919
2  Banach A. Zbierajmy pieniądze Kraków 1970
3  Barański L. Uwagi nad obiegiem pieniężnym w Polsce w latach 1921-1926 Warszawa 1926
4  Bardach J., Labuda G. Rozwój gospodarki towarowej na wsi i w mieście * [w:] Historia Polski t. I, cz. I, Warszawa 1958.
5  Baszkiewicz J. Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie politycznej od początków XIV w. 1964
6  Bayer K. Skorowidz monet polskich od 1506 do 1825 r. Warszawa 1973.
7  Bień W. Niektóre problemy doskonalenia obiegu gotówkowego "Bank i kredyt", Warszawa 1975.
8  Praca zespołowa pod red. B. Włodarskiego Chronologia polska 1957
9  Ciechocińska M. Pożyczki wewnętrzne emitowane przez rządy polskie w latach 1933-1939 – „Najnowsze dzieje Polski” Materiały i studia z okresu 1914-1939, t. III, Warszawa 1960.
10  Cywiński H. Dziesięć wieków pieniądza polskiego 980-1980 Warszawa 1982.
11  Dannenberg H. Monety pomorskie w średniowieczu Warszawa 1967
12  Dąbrowski K. Reforma systemu pieniężnego - "Finanse" Warszawa 1950
13  Demetrykiewicz W. Wykopalisko z Kęblin i ślady rzymskiej "terra sigillata" w Królestwie Polskim. 1905
14  Dmochowski J. Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J.L. Decjusza traktat o biciu monety. 1923
15  Dunajewski H. Mikołaj Kopernik, studia nad myślą społeczno-ekonomiczną i działalnością gospodarczą. 1957
16  Fiedorow-Dawydow H. Monety opowiadają o historii Warszawa 1966
17  Friedensburg F. Monety Śląskie średniowiecza Warszawa 1968, (wznow. z Die schlesischen Mnzen des Mittelalters. Breslau 1931.)
18  Gieysztor A. "Non habemus caesarem nisi regem". Korona zamknięta królów polskich>  w końcu XV wieku i w wieku XVI.  [w:] "Muzeum i twórca" s. 227-292, 1969
19  Gieysztor A. Zarys dziejów pisma łacińskiego 1972
20  Gilewicz A. Stosunki pieniężne w Galicji w latach 1772-1914 Przemyśl 1958
21  Grażyński M. Memoriał Mikołaja Kopernika o zasadach bicia monety Kraków 1923
22  Grażyński M. Reformy monetarne w Polsce w latach 1526-1528 i ich geneza „Przegląd Historyczny” Warszawa 1913.
23  Grodecki R. Dzieje zwierzchności menniczej w Polsce średniowiecznej 1928-1929
24  Grodecki R. Mincerze we wczesnym średniowieczu polskim 1923
25  Grodecki R. O fałszerzach monet w Polsce średniowiecznej.  [w:] "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne", s. 41-46; 131-136, 1919
26  Grodek A. Pierwszy państwowy bank polski, "Ekonomista" Warszawa 1929.
27  Gumowski M. Dzieje mennicy krakowskiej 1927
28  Gumowski M. Dzieje mennicy toruńskiej 1961
29  Gumowski M. Inflacja Mieszka III Kraków 1937.
30  Gumowski M. Fałszerstwa monetarne Fryderyka II Poznań 1948
31  Gumowski M. Mennica wileńska w XVI i XVII w Warszawa 1921.
32  Gumowski M. Moneta na Śląsku do końca XIV w. * t. III w: Historia Śląska od czasów najdawniejszych do roku 1400., 1936
33  Gumowski M. Moneta rzymska w Polsce 1956
34  Gumowski M. Moneta u Krzyżaków.  [w:] "Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu" XVII, 1951
35  Gumowski M. Monety polskie Warszawa 1924

Strona 1 [2] [3] [4]

 
Znajdziesz tu ogólny wykaz literatury numizmatycznej. Nie jest to spis wszystkich pozycji dotyczących numizmatyki polskiej, a jedynie częściowa próba przedstawienia ciekwszych publikacji. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, propozycje lub ciekawe informacje ze świata numizmatyki napisz.
1. Słowniczek terminów i symboli
2. Klasyfikację monet
3.Artykuły
4. Oferty prywatnych kolekcjonerów